CBF - Keur voor goede doelen
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling